Issue 4(5)/2014

Issue 4(5)/2014

General Issues

SELF-ORGANIZATION IN CYBERNETICS AND ROBOTICS
Lopota A.V., Yurevich E.I.

ROBOT MOTION VISUAL CONTROL
Makarychev V.P.

DYNAMIC BIOLOGICALLY-LIKE NEURAL NETWORKS IN TASKS OF ROBOTICS
Trophimov D.A., Munasypov R.A.

UNMANNED UNDERWATER VEHICLES AUTONOMOUS NAVIGATION
Spassky B.А.

SPACE SOLAR-MAGNETOSPHERIC PATROL
Avakyan S.V., Voronin N.A., Gaponov V.A., Kavtrev S.S., Kovalenok V.V., Kuvaldin E.V., Leonov N.B., Savinykh V.P., Savuyshkin A.V.


Control

UAV GROUP CONTROL IN TASK OF ORDER FORMING
Kalyaev I.A., Gaiduk A.R., Kapustyan S.G.

CONTROL ALGORITHM FOR THE GROUP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Kim N.V., Krylov I.G.

NAVIGATION SYSTEM BASED ON MARKERS FOR UAV GROUP
Yakovlev K.S., Khitkov V.V., Loginov M.I., Petrov A.V.

SIMULATION AND RESEARCH OF CONTROL PROCESS OF QUADCOPTER
Pavlovsky V.E., Jatsun S.F., Emelianova O.V., Savitskiy A.V.

CONTROL SYSTEM OF THE MANIPULATOR - TRIPOD
Zhoga V.V., Nesmiyanov I.A., Dyashkin-Titov V.V., Vorobiova N.S.


Developments

FLYING-JUMPING ROBOT
Jatsun S.F., Vorochaeva L.Y., Vorochaev A.V.

PROSPECTS OF POWER MEMBRANE TYPE ELEMENTS IMPLEMENTATION IN MANIPULATION SYSTEMS
Loshitskiy P.A., Shekhovtsova E.E.

ANALYSIS OF PWM EFFICIENCY FOR SYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES
Parshin M.V., Samokhvalov D.V., Scurikhin V.A.

 

 
Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru