CYBER EXPOSURE MODEL FOR ROBOTIC SYSTEMS

CYBER EXPOSURE MODEL FOR ROBOTIC SYSTEMS

V.V. Baranov
PhD in Military Sciences Federal state budgetary educational institution of higher professional education «South-Russian state Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov» (FSBEI «URGPU (NPI) of M. I. Platov»), Associate Professor, Head of the Information Security Department, 132, ul. Prosvescheniya, Novocherkassk, Rostovskaya obl., 346428, Russia, tel.: +7(8635)25-53-03, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V.M. Moskovchenko
Doctor of Economics, FSBEI «URGPU (NPI) of M. I. Platov», Professor, Professor of the Information Security Department, 132, ul. Prosvescheniya, Novocherkassk, Rostovskaya obl., 346428, Russia, tel.: +7(8635)25-51-87, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
The article discusses an approach to determine probabilistic-temporal characteristics of targeted computer attacks directed at the robotic system. For this purpose it is proposed to use the method of topological transformations of stochastic networks and build the core model of targeted computer attacks.

Key words
Model, probabilistic-time characteristics, targeted cyberattacks, method of topological transformation, stochastic network.

Bibliographic description 
Baranov, V. and Moskovchenko, V. (2017). Cyber exposure model for robotic systems. Robotics and Technical Cybernetics, 3(16), pp.29-32.

UDC identifier
004.896:007.52

References

  1. Privalov, A. (2000). Metod topologicheskogo preobrazovaniya stokhasticheskikh setey i ego ispol'zovanie dlya analiza sistem svyazi VMF [Method of topological transformation of stohastic networks and its application for analysis of naval communication systems]. Saint-Petersburg: VMA Publ., p.240.
  2. Kotsynyak, M., Kuleshov, I., Kudryavtsev, A. and Lauta, O. (2015). Kiberustoychivost' informatsionno-telekommunikatsionnoy seti [Cyber Resistance of Information and Telecommunications Network]. Saint-Petersburg: Boston-spektr Publ., p.150.
  3. Kotsynyak, M., Lauta, O., Nechepurenko, A. and Shterenberg, I. (2016). Metodika otsenki ustoychivosti informatsionno-telekommunikatsionnoy seti v usloviyakh informatsionnogo vozdeystviya [Estimation Technique for Resistance of Information and Telecommunications Network in Conditions of Information Influence]. Trudy uchebnykh zavedeniy svyazi [Proceedings of Educational Institution in Sphere of Communications], 2(4), pp.82-87.
  4. Saenko, I. and Lauta, O. (2016). Otsenka kiberustoychivosti komp'yuternykh setey na osnove rezul'tatov stokhasticheskogo modelirovaniya komp'yuternykh atak [Estimation of cyber resistance of computer networks based on the results of computer attacks stohastic simulation ]. In: V sbornike: Informatsionnye tekhnologii v upravlenii (ITU-2016) Materialy 9-y konferentsii po problemam upravleniya [Proceedings of 9th Conference on Control - Information Technologies in Control (ITC-2016)]. pp.768-773.

 

Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru