METHODICAL APPROACH TO ESTIMATION OF AUTONOMOUS CONTROL SYSTEMS FOR GROUND ROBOTIC COMPLEXES OF MEDIUM AND HEAVY CLASSES FOR MILITARY PURPOSE

METHODICAL APPROACH TO ESTIMATION OF AUTONOMOUS CONTROL SYSTEMS FOR GROUND ROBOTIC COMPLEXES OF MEDIUM AND HEAVY CLASSES FOR MILITARY PURPOSE

O.S. Baturin
Ministry of Defence of the Russian Federation - Main Robotics Research and Test Center, Deputy Head of the Main Center, 5, Seregina ul. pr., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E.A. Antokhin
Ministry of Defence of the Russian Federation - Main Robotics Research and Test Center, Head of Research Department of the Test, 5, Seregina ul. pr., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E.V. Efremov
PhD in Technical Sciences, Ministry of Defence of the Russian Federation - Main Robotics Research and Test
Center, Senior Research Scientist, 5, Seregina ul. pr., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
In the article methodical approach to testing systems for autonomous control of ground robotic systems of medium and heavy classes for military purpose is proposed. Security measures during conducting those tests are reviewed especially.

Key words
Robotic system for military purposes, performance evaluation systems, autonomous motion control system, safety testing.

Bibliographic description 
Baturin, O., Antokhin, E., Efremov, E. (2017). Methodical approach to estimation of autonomous control systems for ground robotic complexes of medium and heavy classes for military purpose. Robotics and Technical Cybernetics, 3(16), pp.33-37.

UDC identifier
001.8:62-5:007.52:623

References

  1. Kalyaev, I. and Rubtsov, I. (2012). Boevym robotam nuzhna programma [Military Robots Need a Programm]. Natsional'naya oborona [National Defence], 8(77), pp.34-48.
  2. Robotics Systems Joint Project Office (2011). Unmanned Ground Systems Roadmap.
  3. Rubtsov, I. (2013). Voprosy sostoyaniya i perspektivy razvitiya otechestvennoy nazemnoy robototekhniki voennogo i spetsial'nogo naznacheniya [Current Situation and Perspective of Development for Ground Military and Special Robotics]. Izvestiya YuFU. «Tekhnicheskie nauki» [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 3(140), pp.14-20.
  4. Lapshov, V., Noskov, V. and Rubtsov, I. (2011). Opyt sozdaniya avtonomnykh mobil'nykh robototekhnicheskikh kompleksov spetsial'nogo naznacheniya [Experience of Development of Autonomous Mobile Robotic Systems of Special Purpose]. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seriya «Mashinostroenie» [Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering], Spetsial'nyi vypusk «Spetsial'naya robototekhnika i mekhatronika» [Special Issue on Special Robotics and Mechatronics], pp.7-24.
  5. Russel, S. and Norvig, P. (2006). Iskusstvennyy intellekt. Sovremennyy podkhod [Artificial Intelligence: A Modern Approach]. 2nd ed. Moscow, Saint-Petersburg, Kiev, p.1408.
  6. Kornilov, V., Turkov, S. and Egorov, A. (2010). Metodicheskiy podkhod k otsenke intellektual'nosti sistem avtonomnogo upravleniya dvizheniem obraztsov bronetankovoy voennoy tekhniki [Methodological Approach to Intellectuaility Estimation for Autonomous Motion Control Systems for Armored Military Equipment Samples]. Sbornik referatov deponirovannykh rukopisey. Seriya B. [Collected Book of Deposited Manuscripts Abstracts. Series B], 93, pp.117-124.

 

Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru