CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF ROBOTICS DEVELOPMENT

CURRENT TRENDS AND PROSPECTS OF ROBOTICS DEVELOPMENT

N.A. Gryaznov
PhD in Physics and Mathematics, Russian State Scientific Center for Robotics and Technical Cybernetics (RTC), Deputy Director for Science, 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)294-47-36, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A.V. Lopota
RTC, Doctor of Technical Science, Director and Chief Designer, 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)552-01-10, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E.N. Sosnov
RTC, Head of Department, 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)552-43-90, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Abstract
Analysis of current development trends for robotics in the world is given. Growth areas for medical, space, underwater and ground robotics are considered. Special attention is payed to prospects of robotics application in development of the Arctic Regions. Key scientific and technological sources for solving of this task are listed.

Key words
Robotics, medical robotics, space robotics, maritime robotics, underwater robotic complex, radiation reconnaissance.

Bibliographic description
Gryaznov, N., Lopota, A. and Sosnov, E. (2017). Current Trends and Prospects of Robotics Development. Robotics and Technical Cybernetics, 2(15), pp.4-11.

UDC identifier
001.8:004.896:007.52

References

 1. Gryaznov, N., Lopota, A. and Sosnov, E. (2013). Kompleksnyy podkhod k resheniyu zadach meditsinskoy robototekhniki [Complex approach to solving tasks of medical robotics]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Informatika. Telekommunikatsii. Upravlenie - St. Petersburg State Polytechnical University Journal.Computer Science. Telecommunications and Control Systems, 1(164), pp.144-147.
 2. Savrasov, G. and Bashlaj, A. (2014). Struktura biotehnicheskoj sistemy vnutrisosudistogo robototehnicheskogo kompleksa [Structure of bioengineering system of intravascular robotic complex]. Medicinskaja tehnika [Medical equipment], 3(285), pp.27-30.
 3. Senchik, K. and Gryaznov, N. (2014). Robotizirovannye sistemy dlya khirurgii. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Robotic systems for surgery: current state and perspectives of development]. Robotics and Technical Cybernetics, 3(4), pp.4-8.
 4. Senchik, K. and et al. (2015). O perspektivakh primeneniya robototekhniki v meditsine [On the prospects of application of robotics in the medical industry]. Ekstremal'naya robototekhnika [Extreme robotics], 1(1), pp.40-43.
 5. Gryaznov, N., Kireeva, G., Lopota, A., Senchik, K., Khаrlamov, V. and Yukhnev, A. (2015). Novye mekhatronnye perfuzionnye nasosy dlya krovi [Noval mechatronic perfusion blood pumps ]. Robotics and Technical Cybernetics, 3(8), pp.22-26.
 6. Gryaznov, N., Kireeva, S. and Senchik, K. (2015). Razvitie meditsinskikh robototekhnicheskikh sistem na osnove sovremennykh dostizheniy teranostiki [Medical robotic systems development based on modern advances of theranostics]. Robotics and Technical Cybernetics, 1(6), pp.12-16.
 7. Gradovtsev, A., Kondrat'ev, A. and Lopota, A. (2013). Sredstva robototekhnicheskogo obespecheniya funktsiy perspektivnoy kosmicheskoy infrastruktury [Robotic systems for prospective space infrastructure functions support]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Informatika. Telekommunikatsii. Upravlenie. - St. Petersburg State Polytechnical University Journal.Computer Science. Telecommunications and Control Systems, 1(164), pp.111-118.
 8. Lysyi, S. (2015). Nauchno-tekhnicheskie problemy i perspektivy razvitiya robototekhniki spetsial'nogo (kosmicheskogo) naznacheniya [Scientific and technical problems and prospects of development for special (space) robotics]. Ekstremal'naya robototekhnika [Extreme robotics], 1(1), pp.29-32.
 9. Dalyaev, I., Kuznetsova, E. and Shardyko, I. (2015). Perspektiva sozdaniya robotizirovannykh servisnykh sputnikov dlya tekhnicheskogo obsluzhivaniya i prodleniya srokov aktivnogo sushchestvovaniya kosmicheskikh apparatov [Development prospects of robotic service satellites for maintenance purposes and active lifetime extension of spacecraft]. Robotics and Technical Cybernetics, 3(8), pp.27-31.
 10. Arkticheskiy «Aysberg» [Arctic "Aysberg"]. (2016). Zhurnal ob"edinennoy sudostroitel'noy korporatsii [Journal of United Shipbuiding Corporation], 3(28), pp.14-16.
 11. Bocharov, L. (2009). Neobitaemye podvodnye apparaty: sostoyanie i obshchie tendentsii razvitiya [Unmanned underwater vehicle: state and general development trends]. Elektronika: Nauka, Tekhnologiya, Biznes - Electronics: Science, Technology, Business, 7, pp.62-69.
 12. Spassky, B. (2014). Avtonomnaya navigatsiya neobitaemykh podvodnykh apparatov [Unmanned underwater vehicles autonomous navigation]. Robotics and Technical Cybernetics, 4(5), pp.13-20.
 13. Shanygin, S. (2013). Roboty, kak sredstvo mekhanizatsii sel'skogo khozyaystva [Robots as Means of Agriculture Mechanization]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie [Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building], 3(636), pp.39-42.
Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru