Current issues of group application of military robotic complexes

Current issues of group application of military robotic complexes

Eugeniy A. Antokhin *
Ministry of Defence of the Russian Federation, Main Robotics Research and Test Center, Head of Research and Test Department, 5, Seregina ul., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andrey N. Evtikhov
Ministry of Defence of the Russian Federation, Main Robotics Research and Test Center, Deputy Head of Research and Test Department, 5, Seregina ul., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valentin A. Panichev
Ministry of Defence of the Russian Federation, Main Robotics Research and Test Center, Junior Research Scientist, 5, Seregina ul., Moscow, 125167, Russia, tel.: +7(962)984-65-17, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Received 18 September 2018

Abstract
Research directions related to realization of group application of military robotic complexes are considered. The list of problematic issues of group application of military robotics samples is suggested and the ways of solving them are charted.

Key words
Ground based military robotic complex, group application, multiagent system, autonomous ground based military robotic complexes, remotely controlled ground based military robotic complexes.

DOI
https://doi.org/10.31776/RTCJ.7102 

Bibliographic description
Antokhin, E., Evtikhov, A. and Panichev, V. (2019). Current issues of group application of military robotic complexes. Robotics and Technical Cybernetics, 7(1), pp.14-20.

UDC identifier:
007.52

References

 1. Sheremet, I., Sheremet, I. and Rudianov, N. (2014). Roboty v voiskakh: problemy osvoeniya, primeneniya i vzaimnoi adaptatsii [Robots in the Army: issues of development, application and mutual adaptation]. Oboronnyi kompleks nauchno-tekhnicheskomu progressu Rossii [Defence Industry for Scientific and Technical Progress of Russia], pp.66-70. (In Russ.).
 2. Sheremet, I. and et al. (2013). Justification of combat and support a family of robots to fight in. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 3(140), pp.45-49. (In Russ.).
 3. Sheremet, I. and et al. (2012). Justification of combat and support a family of robots to fight in the city. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 3(128), pp.37-41. (In Russ.).
 4. Kudryashov, V. and et al. (2014). Problems of robotization for military ground tech-nics. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 3(152), pp.42-57. (In Russ.).
 5. Rakhmanov, A. (2011). Setetsentricheskie sistemy upravleniya: zakonomernye tendentsii, problemnye voprosy i puti ikh resheniya [Network-centric control systems: logical tendencies, problematic issues and ways of their solution]. Voennaya mysl', 3, pp.41-51. (In Russ.).
 6. Burenok, V., Kravchenko, A. and Smirnov, S. (2009). Kurs na setetsentricheskuyu sistemu vooruzheniya [Course for network-centric military systems]. Vozdushno-kosmicheskaya oborona, 5, pp.53-61. (In Russ.).
 7. Sheremet, I. and et al. (2016). About need of the concepts development of construction and application of military autonomous robotic systems. Extreme Robotics, 1(1), pp.35-39. (In Russ.).
 8. Rubtsov, I., Noskov, V. and Lapshov, V. (2017). Opyt realizatsii i vnedreniya rezhimov avtonomnogo upravleniya v robototekhnicheskikh kompleksakh spetsial'nogo naznacheniya kak osnova i perspektiva organizatsii gruppovogo upravleniya geterogennymi robotami [Experience of realization and implementation of autonomous control modes in special purpose robotic sys-tems as organization basis and prospects for group control of heterogeneous robots]. In: Materialy desyatoi Vserossiiskoi mul'tikonferentsii po problemam upravleniya [Proceedings of X All-Russian Multiconference on Control]. (In Russ.).
 9. Lapshov, V. and et al. (2017). Formation of virtual reality models, information and naviga-tion fields for the autonomous functioning of RTC special purpose. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 1/2(186/187), pp.248-265. (In Russ.).
 10. Lapshov, V. and et al. (2016). Future developments autonomous ground RTC special. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 1(174), pp.156-168. (In Russ.).
 11. Kravchenko, A. and Stukalo, Y. (2015). Problemy i perspektivy sozdaniya robototekhnicheskikh kompleksov voennogo naznacheniya [Problems and Prospects of Creation of Military Robotic Complexes]. In: Izbrannye trudy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» 2005-2014 [Selected proceedings of All-Russian Re-search and Practical Conference on Advanced Systems and Control Tasks for 2005-2014]. (In Russ.).
 12. Vetlugin, R. and Vasil'kov, A. (2016). Robototekhnicheskie kompleksy sukhoputnykh voisk SShA i vzglyady voennykh spetsialistov na ikh primenenie [US Army robotic complexes and ex-perts' opinions on their use]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie, 6, pp.55-59. (In Russ.).
 13. Sheremet, I. and et al. (2015). Gruppovoe primenenie nazemnykh RTK pri vedenii boevykh deistvii v sostave obshchevoiskovykh formirovanii sukhoputnykh voisk [Group applica-tion of ground RTC during conduct operations as a part of combined Army Forces formations]. In: Trudy X Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» [Proceedings of X All-Russian Research and Practical Conference on Advanced Systems and Control Tasks]. (In Russ.).
 14. Sheremet, I. and et al. (2015). Raspredelenie funktsii mezhdu komandnymi punktami i bortovymi vychislitel'nymi sistemami pri gruppovom upravlenii nazemnymi robototekhnicheskimi kompleksami voennogo naznacheniya [Function allocation between control centers and onboard compuer systems during group control of ground military robotic systems]. In: Materialy VIII Vserossiiskoi mul'tikonferentsii po problemam upravleniya [Proceedings of VIII All-Russian Multiconference on Control]. (In Russ.).
 15. Rudianov, N. and et al. (2017). Rol' i mesto robotov-liderov v gruppakh avtonomnykh RTK voennogo naznacheniya [Role and place of Leader-robot in autonomous groups of military RTC]. In: Trudy XII Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» [Proceedings of XII All-Russian Research and Practical Conference on Advanced Systems and Control Tasks]. (In Russ.).
 16. Kallman. (2015). International Aerospace & Defense Exhibition, Seoul, 20-25 October 2015. [online] Available at: http://www.kallman.com/upload/files/SeoulADEX2015-Brochure_ApplicationForm.pdf [Accessed 21 Aug. 2018].
 17. Kalyaev, I., Gaiduk, A. and Kapustyan, S. (2009). Modeli i Algoritmy Kollektivnogo Upravleniya v Gruppakh Robotov [Models and Algorithms of Group Controll in Robot Groups]. Mos-cow: Fizmatlit Publ., p.278. (In Russ.).
 18. Kalyaev, I. and Sheremet, I. (2008). Voennaya pobototekhnika: vybop puti [Military robot-ics: choice of the way]. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2, pp.32-34. (In Russ.).
 19. Makarov, I. and et al. (2012). The mixed strategy of group control in multi-robotics systems. Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 3, pp.8-13. (In Russ.).
 20. Gradetskiy, V. and et al. (2011). Design of moving communication network on the base of ground autonomous mobile robots. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 11, pp.27-33. (In Russ.).
 21. Ermolov, I. and Sobolnikov, S. (2012). Planning of mobile robots’ deployment for functioning of mobile communication network. Vestnik MSTU «STANKIN», 4, pp.126-130. (In Russ.).
 22. Afanasiev, R. and Ermolov, I. (2016). Prospects for Robots in Precision Agriculture. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 17(12), pp.828-833. (In Russ.).
Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru