MAIN DIRECTIONS OF UNIFICATION OF CONTROL SYSTEMS FOR ROBOTIC COMPLEXES AND THEIR INTEGRATION INTO EXISTING SPECIAL PURPOSE ACS

MAIN DIRECTIONS OF UNIFICATION OF CONTROL SYSTEMS FOR ROBOTIC COMPLEXES AND THEIR INTEGRATION INTO EXISTING SPECIAL PURPOSE ACS

M.Z. Lyashchuk
PhD in Technical Sciences, Military Academy of the Signal Corps named after S.M. Budjonny, Senior Research Scientist, 3, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)247-98-35, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O.A. Mikhalev
PhD in Technical Sciences, Military Academy of the Signal Corps named after S.M. Budjonny, Head of Research Department, 3, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)247-98-35, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D.Ph. Tkachev
PhD in Technical Sciences, Military Academy of the Signal Corps named after S.M. Budjonny, Head of Research Laboratory, 3, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, 194064, Russia, tel.: +7(812)247-98-35, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Received 24 November 2017

Abstract
Some directions of unification of control systems for robotic complexes of military purpose are proposed on the basis of a generalized typical functional scheme of a robotic complex and control system for this complex. The possibility of integrating of the control system of robotic complexes into the ACS of tactical military formations on the basis of the use of a mobile reconnaissance, control and communication complex is considered.

Key words
Robotic complexes; unmanned aerial vehicles; mobile reconnaissance, control and communication complex; tactical military formations.

Bibliographic description
Lyashchuk, M., Mikhalev, O. and Tkachev, D. (2018). Main directions of unification of control systems for robotic complexes and their integration into existing special purpose ACS. Robotics and Technical Cybernetics, 1(18), pp.49-55.

UDC identifier:
623.618: 621.865.8

References

  1. Bugakov, I. and Tsar'kov, A. (2015). Bazovaya universal'naya tekhnologiya intellektualizatsii VVST: kontseptual'nye idei [Basic universal technology of intellectualization AMSE: conceptual ideas]. Izvestiya Instituta inzhenernoy fiziki, 2, pp.65-72.
  2. Trudy voenno-nauchnoy konferentsii «Robotizatsiya Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii» [Proceedings of Military and Scientific Conference on Robotization of Armed Forces]. (2016). Moscow, p.470.
  3. Kravchenko, A. and Stukalo, Y. (2015). Problemy i perspektivy sozdaniya robototekhnicheskikh kompleksov voennogo naznacheniya [Problems and prospects of military robotic complexes development]. In: Izbrannye trudy Vserossiyskoy nauchno-prakt. konf. «Perspektivnye sistemy i zadachi upravleniya» (2005-2014 gg.). V 3-kh tomakh. Tom I. [Selected Proceedings of All-Russian Scientific and Practical Conference on Advanced Control Systems and Tasks (2005-2014). In 3 volumes. Volume I]. Rostov-na-Donu: izd.-vo YuFU, pp.93-98.
  4. Vinnitskiy (2017). Puti povysheniya effektivnosti primeneniya BPLA za schet realizatsii v terminalakh svyazi razvedyvatel'nykh i pomekhozashchishchennykh rezhimov raboty [Ways of effectiveness improvement of UAV by implementation of reconaissance and anti-jamming modes at communication terminals]. In: Materialy II nauchno-prakt. konf. «Perspektivy razvitiya i primeneniya kompleksov s bespilotnymi letatel'nymi apparatami» [Proceedings of II Scientific and Practical Conference on Development and Application Prospects of Complexes with UAV].
  5. Radioelektronnye kompleksy mnogotselevogo naznacheniya: sbornik nauchnykh trudov. Yubileynyy vypusk.1991-2016 [Multipurpose Radioelectronic complexes: Proceedings. Anniversary issue. 1991-2016]. (2016). Saint-Petersburg, p.587.

 

Editorial office address: 21, Tikhoretsky pr., Saint-Petersburg, Russia, 194064, tel.: +7(812) 552-13-25 e-mail: zheleznyakov@rtc.ru